500 plus – kto może uzyskać, jakie są formalności?

Posted by in Gospodarka

Program rodzina 500 plus jest świeżym projektem nowego rządu. Ma za zadanie pomagać wychowywać dzieci i wspomóc finansowo wielodzietne rodziny. Jego zadaniem jest nie tylko częściowe pokrycie kosztów, związanych z wychowywaniem potomstwa, ale również zachęcenie społeczeństwa do posiadania więcej niż jednego dziecka. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać od państwa dodatkowe pieniądze?

Kto może się starać?

Programem objęci zostali wszyscy obywatele Polski, ale nie tylko. O przyznanie 500 zł na wychowywanie dziecka mogą się starać również cudzoziemcy. Głównym warunkiem jest to, że w czasie pobierania świadczenia przebywają na terenie Polski. Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka bądź jedno z nich, opiekunowie prawni bądź też faktyczni opiekunowie.

Na każde dziecko?

Niestety, nie na każde. Świadczenie przyznawane jest dopiero dla drugiego dziecka, choć po spełnieniu dodatkowych warunków można również starać się o przyznanie 500 zł również dla pierworodnego. Dochód rodziny nie może wtedy przekraczać 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, jeśli jedno z dzieci jest niepełnosprawne. Zdecydowanym plusem jest to, iż o przyznanie świadczenia można się starać zarówno na biologiczne potomstwo, ale również te partnera życiowego, jak i również te adoptowane oraz te, których jest się prawnym opiekunem. Świadczenie nie będzie przyznawane na dzieci, które wstąpiły w związek małżeński czy też pozostają pod upieką instytucji, która zapewnia wyżywienie i utrzymanie – źródło babyboom.pl.

Jakich formalności trzeba dopełnić?

Wniosek o przyznanie zasiłku należy składać w urzędzie gminy lub miasta w swoim miejscu zamieszkania. Musi on zawierać oczywiście podstawowe dane osobowe, jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia rodzica oraz dziecka bądź dzieci, na które ma zostać przyznane świadczenie. W przypadku starania się o uzyskanie 500 zł na pierwsze dziecko niezbędne będzie również złożenie dokumentów, poświadczających dochody rodziny – należy pamiętać o przedstawieniu każdego źródła, z którego czerpie się przychody. Jeśli osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosku będą miały jakiekolwiek wątpliwości i zastrzeżenia, będą miały prawo przeprowadzić wywiad.