Dr.Beckmann, historia człowieka

Posted by in Nauka

W tym roku mija 90 rocznica urodzin Dr. Beckmann, wybitnego naukowca i matematyka, twórcy słynnego opracowania naukowego „Historia π” czy „Einstein Plus Two”. Beckmann napisał ponad 60 prac naukowych i osiem książek technicznych, w których poruszał zagadnienia związane z rozwojem ludzkiego intelektu i postrzegania świata. „Historia π” to książka, która uważana jest za jedno z najlepszych opracowań historii matematyki ale nie tylko jej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w książce zawarta jest cała historia ludzkości, której kierunki cywilizacyjne wytyczane są przez rozwijająca się wiedzę. ta z kolei pozwala na zrozumienie świata i po przez to ewolucję człowieka a w raz z nim społeczeństwa. Historia pi jest zwierciadłem historii człowieka jego dążeń i pragnień. Dr. Beckmann trzyma lustro skierowane na ludzkość, w którym widać wyraźnie postęp ale i ciemne karty naszej ludzkiej historii. Szczególnie wyraźnie widać to kiedy nauka była tłumiona przez militaryzmy i fanatyzm religijny.

Beckmann urodził się w 1925 roku w Czechosłowacji. Kiedy w 1939 roku, wybuchła wojna jego rodzina uciekła przed nazistami . Od 1942 do 1945 pracował w czeskim szwadronie RAF gdzie w 1949 roku uzyskał licencjat, a w 1955 roku doktorat.Na początku lat 60 Dr.Beckmann uciekł do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1963 roku stał się profesorem inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Colorado. Zmarł w roku 1973 w USA. Dr.Beckmann do końca, życia był zdeklarowanym antyfaszystą i antykomunistą. Uważał, że totalitaryzm zaślepia człowieka i prowadzi do katastrofy intelektualnej za, którą idzie upadek moralny.

Jego spojrzenie na problemy ludzkiej egzystencji poprzez pryzmat naukowy, jest wyjątkowym przykładem w literaturze, który zadaje pytanie o naturę człowieka, postęp i kierunek, w którym zmierza ludzkość. Dr. Beckmann był człowiekiem wybitnym, filozofem i matematykiem, który zadawał trudne pytania, aktualne również dzisiaj.