Czy reklama może być etyczna?

Posted by in Reklama i marketing

W obecnym świecie reklama jest siłą, która kształtuje ludzie umysły i znacząco wpływa na ich zachowania oraz mentalność. Jej oddźwięk widać w codziennych ludzkich relacjach oraz naszym samopoczuciu. Od reklamy nie ma ucieczki – to na niej opiera się biznes. Niestety jej wpływ coraz bardziej widać w procesie kształtowania wartości i postaw. Czy w takim wypadku niezbędne jest ustalenie w jej obszarze jakiś ograniczeń związanych z kwestiami etycznymi i moralnymi?