Bezpieczny zysk z lokaty

Posted by in Finanse

Chyba każdy z nas marzy o tym, żeby w sposób bardzo bezpieczny zarobić trochę więcej pieniędzy i to bez żadnego wysiłku. Ludzie mający naprawdę dużo pieniędzy po prostu inwestują je na różne sposoby. Przykładem tego może być Giełda Papierów Wartościowych, gdzie zyski z inwestowania pieniędzy mogą być naprawdę ogromne i w krótkim czasie można bardzo mocno się dorobić. Jednocześnie jednak takie inwestowanie wiąże się z ogromnym ryzykiem. Na giełdzie dzieją się dziś bowiem niezwykle dziwne rzeczy i z dnia na dzień sytuacja potrafi się zmienić. Można więc równie szybko zyskać dużo pieniędzy co i je stracić.

Dużo bezpieczniejsze będą więc lokaty bankowe. Tutaj bowiem nie możemy stracić absolutnie nic. Nasze pieniądze są bezpieczne, a umowa lokaty skonstruowana jest w taki sposób, że zawsze odzyskamy wszystkie nasze pieniądze wraz z należnymi odsetkami. Dodatkowo lokaty są produktami bankowymi, a każdy bank musi należeć do funduszu gwarancyjnego zrzeszającego właśnie wszystkie banki. Fundusz ten daje nam gwarancję zwrotu do 100 tysięcy euro w przypadku gdy nasz bank ogłosi upadłość. Nawet więc w takim wypadku odzyskamy nasze wszystkie pieniądze. Jeśli lokata była wyższa niż ta kwota to o resztę pieniędzy trzeba się niestety ubiegać już poprzez proces sądowy.

Lokaty to jednak oczywiście także zyski, a nie tylko bezpieczeństwo. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne i oba te rodzaje mają swoje plusy oraz minusy. Oprocentowanie stałe to gwarancja zysku, który jednak nie będzie zbyt wysoki. Tylko promocyjne lokaty mogą dać nam zyski większe niż 10% w skali roku, a takich jest naprawdę bardzo mało. Z kolei oprocentowanie zmienne daje nam realne szanse na naprawdę wysokie zarobki. To ile zyskamy na naszej lokacie zależy bezpośrednio od wyników inwestycyjnych naszego banku. Ma to jednak także swoją wadę. Jeśli bankowi nie uda się inwestowanie to nasze zyski z lokaty będą wręcz minimalne.

Każda lokata ma także inny charakterystyczny element i jest nim czas trwania. Lokatę otwiera się na pewien z góry określony czas przez który naszych pieniędzy nie wolno ruszać. Takie zamrożenie gotówki pozwala bankowi na swobodne obracanie tymi pieniędzmi, a przedwczesna ich wypłata wiąże się z zerwaniem umowy lokaty i utratą nawet całości należnego oprocentowania.