Czy reklama może być etyczna?

Posted by in Reklama i marketing

W obecnym świecie reklama jest siłą, która kształtuje ludzie umysły i znacząco wpływa na ich zachowania oraz mentalność. Jej oddźwięk widać w codziennych ludzkich relacjach oraz naszym samopoczuciu. Od reklamy nie ma ucieczki – to na niej opiera się biznes. Niestety jej wpływ coraz bardziej widać w procesie kształtowania wartości i postaw. Czy w takim wypadku niezbędne jest ustalenie w jej obszarze jakiś ograniczeń związanych z kwestiami etycznymi i moralnymi?

Lepsza strona reklamy

W zasadzie reklama musi być neutralna. Powinno to być narzędzie używane przez takie firmy jak np. agencja reklamowa, na zlecenie przedsiębiorców chcących osiągnąć za jej pomocą jakiś efekt. Nie może ona wywierać negatywnego wpływu na konkretne osoby lub grupy społeczne. O pozytywnym wpływie i działaniu reklamy powiemy jeśli zachęca ona do mądrych decyzji i wyborów, podpowiada i pomaga obrać prawidłową i etyczną ścieżkę.

W tym idealnym scenariuszu powinna ona być uznaną za skuteczną w przypadku rzetelnego poinformowania ogółu społeczeństwa o dostępności określonych usług lub towarów. Stosowanie tego typu reklamy może jedynie wzbudzać zaufanie zainteresowanych produktami potencjalnych klientów. Powinno to w takim wypadku przekładać się na rosnący popyt na prezentowane wytwory danego przedsiębiorcy.

Ciemna strona księżyca

O nieetycznej reklamie wspomina się najczęściej w przypadku promocji zachowań takich jak: konsumpcjonizm, hedonizm, nieograniczona niczym zabawa, eksploatacja środowiska naturalnego. Każda agencja reklamowa i firma zlecająca jej działania liczą najczęściej na jak największy zysk.  Celem działań reklamowych w takim przypadku staje się przekonanie ludzi, że celem ich życia jest gromadzenie jak najwięcej przedmiotów i różnego rodzaju dóbr.

Moralne aspekty związane z reklamą powinny być zatem rozważane w odniesieniu do jej prawdomówności, rzetelności oraz prezentacji uczciwych i etycznych postaw. W naszej rzeczywistości gdzie pieniądz i statystyka odgrywają główną rolę coraz mniej miejsca na tego typu zachowania. Reklama została sprowadzona do narzędzia będącego bronią do walki między poszczególnymi koncernami oraz pacyfikacji coraz bardziej zdezorientowanych klientów. Tego typu działania legitymizuje w pewien sposób wolność słowa, która powoduje że odpowiedzialność za uczciwość reklamy jest w rękach jedynie jej twórców.

Zagubiony widz

Współczesny człowiek nie ma żadnych szans na uniknięcie reklamy. Rozwój mediów, agencja reklamowa na każdym kroku, internet pełen bezwartościowej treści to dzisiejsza rzeczywistość. Reklama staje się nachalna i coraz bardziej uciążliwa. Niestety coraz częściej jej twórcy sięgają coraz bardziej prymitywne środki. Uwagę odbiorców stara się dziś przyciągnąć za pomocą skandali, erotyki czy żenujących żartów i przemocy. Udział w tym procesie ogłupiania mają dzisiaj wszyscy i trudno szukać rozwiązania mającego przynieść poprawę tej sytuacji.  Szansą na przeciwdziałanie tym zmianom według specjalistów może być określenie, a nawet skodyfikowanie odpowiednich reguł etycznych.

Przestrzeganie etyki w reklamie powinno być obowiązkiem niezależnie od warunków ekonomicznych czy prawnych. Jej przestrzeganie świadczy o ogromnej świadomości twórców i z pewnością buduje ich pozytywny wizerunek. Czy jednak zapewnia możliwość równorzędnej walki ze wszystkimi konkurentami?