Czym jest faktura wewnętrzna?

Posted by in Biznes

Jeżeli nie wiesz, jak poprawnie wystawić fakturę wewnętrzną, powinieneś poznać kilka podstawowych informacji.

Z pewnością nie raz w pracy będziesz potrzebował takiej faktury i z tego względu musisz pamiętać, że ten rodzaj faktury wystawia się aby określić podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT. Wszystko musi odbyć się zgodnie z przepisami prawa oraz zostać sporządzone w wyznaczonym na to czasie.

Faktura wewnętrzna jest najważniejszym dokumentem, mającym na celu dokumentację czynności związanych z podatkiem VAT. W systemie vatowskim wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów faktur, do których właśnie należy wyżej wspomniana. Należy jednak zaznaczyć, że od zwykłej wyróżnia ją to, że nie dokumentuje sprzedanych usług czy towarów, przez co nie wprowadza się jej do obrotu prawnego. Oryginał takiej faktury pozostaje w firmie, natomiast należy ją wystawić aby wyliczyć nie tylko kwotę VAT, ale i podstawę opodatkowania.

Jakie czynności dokumentuje się zatem fakturą wewnętrzną?

Możemy tutaj wyróżnić 6 kategorii, do których należy:
1. Czynność polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu towarów.
Jeżeli Twoja firma przekazuje na cele nie związane z przedsiębiorstwem jakieś towary, takie jak zużyte towary właściciela firmy, pracowników, wspólników, udziałowców itp oraz wszelkiego rodzaju darowizny.
2. Czynność związana z darmowym świadczeniem usług. Jeżeli więc nieodpłatnie świadczysz jakąś usługę, która nie jest przeznaczona na cele osobiste Twoich pracowników ani Twoje.
3. Czynność polegająca na wewnątrzwspólnotowym nabywaniu danych towarów.
4. Czynność, jako import usług. Jeżeli Twoja firma jest usługobiorcą w związku z usługą od podatnika, który nie ma siedziby. W tym przypadku będziesz musiał ponieść opłatę VAT.
5. Czynność poprzez dostawę towarów, gdzie podatnikiem jest nabywca. Dostawa towarów, w przypadku której Twoja firma jest podatnikiem od ich nabycia.
6. Czynność – zwrot dotacji, subwencji oraz podobne dopłaty. Musisz udokumentować za pomocą faktury wewnętrznej zwrócone kwoty z dotacji. Warto jednak już na początku zastosować zasadę dokumentacji otrzymywanych dotacji przedmiotowych.

Przy wystawianiu faktur wewnętrznych należy stosować niemalże identyczną zasadę co przy zwykłej fakturze VAT. Są jednak pewne różnice, z którymi z pewnością odpowiednio wcześnie każdy powinien się zapoznać.