Dlaczego polscy pracownicy są źle traktowani?

Posted by in Praca

Praca na czarno, brak odzieży roboczej, urlopów, brak możliwości chodzenia na zwolnienia, niepłacenie za nadgodziny to tylko niektóre przewinienia polskich pracodawców. Niestety jest ich więcej i występują bardzo powszechnie. Polski pracownik w swoim ojczystym kraju nie jest szanowany ani należycie wynagradzany.

Dzieje się tak zasadniczo z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że mamy nieskuteczną inspekcję pracy a drugi wynika z faktu, że pracodawcy oszczędzają na pracownikach bo mamy bardzo wysokie koszty pracy. W Polsce nadzór nad firmami w kwestii przestrzegania kodeksu pracy pełni Państwowa Inspekcja Pracy. Instytucja ta zajmuje się między innymi kontrolowaniem pracodawców. Niestety polskie prawo stanowi tak, że kontrole odbywają się w sposób zapowiedziany co pozwala pracodawcom na ukrywanie swoich przewinień.

Kontrolerzy w dużej mierze skupiają się na sprawach drugorzędnych takich jak prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozchodu środków ochrony osobistej i prowadzenie akt pracowniczych. Wyznaczają kary za niewielkie błędy papierowe natomiast przymykają okno na zatrudnianie na czarno, nie podważają umów zleceń, samozatrudnienia. Nie dziwi ich także masowo stosowana płaca minimalna która zwykle idzie w parze z płaceniem pod stołem.

Ponadto pracodawcy oszczędzają na pracownikach, bo muszą za nich opłacać wysokie składki do ZUS oraz pokrywać inne koszty. Pracownik zatrudniony na etacie kosztuje niemało. W myśl przepisów trzeba mu opłacić badania wstępne i okresowe, szkolenia BHP, zapewnić odzież roboczą. Prowadzenie dokumentacji kadrowej również kosztuje. Polski przedsiębiorca obarczony jest wieloma obciążeniami ze strony państwa nic więc dziwnego, że swojemu pracownikowi często płaci najmniej jak tylko może. W tym więc sensie jesteśmy w stanie zrozumieć pracodawcę, że czasami nagina przepisy, żeby zaoszczędzić. Niemniej, przez zły system traci na tym zawsze pracownik. Więcej na ten temat tutaj.