Dopłaty NF40 – jak dostać dotację od państwa?

Posted by in Budownictwo

Budowa energooszczędnego domu jest opłacalna z wielu względów. Przede wszystkim budynek taki zużywa znacznie mniej energii niż ten tradycyjny, co pozwala obniżyć koszty utrzymania – jest to około trzykrotnie mniejsze zużycie. Jest doskonałą inwestycją – energooszczędny dom wybudowany jest z dbałością o najwyższe, restrykcyjne standardy, więc kiedy tradycyjne budynki będą tracić na wartości, te w standardzie NF40 wręcz przeciwnie. Dzięki temu chcąc sprzedać taki dom można mieć pewność, że jego cena nie spadnie drastycznie, może ona jeszcze wzrosnąć.

Przy wszystkich tych zaletach może pojawić się jednakże spory minus – cena. Budowa domu w standardzie NF40 może być droższa nawet o 40% od budowy tradycyjnej. Dlatego też państwo wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom oraz ochronie środowiska oferuje dofinansowania osobom chcącym wybudować energooszczędny dom. Może to być nawet do 30000 zł, jednakże trzeba spełnić szereg warunków. Wysokość dofinansowania zależna jest od jakości wykonania domu oraz standardu budynku. Przede wszystkim o dofinansowanie do budowy energooszczędnego domu może starać się osoba, która:

– dysponuje pozwoleniem na budowę oraz posiada prawo do nieruchomości, na której ma powstać budynek;

– posiada uprawnienia do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z budynkiem lub wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz własności domu.

Aby móc starać się o dofinansowanie należy również zaciągnąć kredyt w jednym z banków, który znajduje się na liście Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja przyznana zostanie dopiero po zakończeniu budowy i potwierdzeniu osiągnięcia oczekiwanych oszczędności energii. Cała transakcja odbędzie się bezgotówkowo – kwota dofinansowania zostanie przekazana na rachunek bankowy beneficjenta, jako część spłaty kredytu zaciągniętego w celu budowy domu.

Chcąc starać się o dofinansowanie z programu należy się spieszyć – jego koniec przewidziany jest na rok 2018, a całkowite środki, które zostaną przeznaczone na dotacje wynoszą 300 mln zł.