Giełda Papierów Wartościowych – podstawy

Posted by in Finanse

Inwestowanie na polskiej giełdzie cieszy się coraz większą popularnością. Jeszcze niedawno na krok taki decydowały się przede wszystkim te osoby, które mogły pochwalić się imponującymi oszczędnościami, teraz jednak mamy do czynienia z coraz większą aktywnością małych graczy. Niektórzy ekonomiści utrzymują, że na giełdzie nie tylko można, ale nawet należy inwestować, zanim jednak zdecydujemy się na zakup pierwszych akcji, powinniśmy uzupełnić naszą wiedzę na temat samej GPW.

Jej historia rozpoczęła się 22 marca 1991 roku, to bowiem właśnie wówczas Sejm uchwalił prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Do tego momentu inwestycje na giełdzie funkcjonującej w oparciu o zasady typowe dla wolnego rynku nie było możliwe, ustawa wytyczyła jednak ramy prawne umożliwiające powstanie tego rodzaju instytucji. Dokumenty dotyczące powstania Giełdy Papierów Wartościowych zostały podpisane 12 kwietnia, a cztery dni później miała miejsce pierwsza sesja.

Na giełdzie obraca się wieloma papierami wartościowymi, z punktu widzenia osób myślących o zarabianiu z wykorzystaniem tego instrumentu najważniejsze wydają się jednak akcje i obligacje. Akcja stanowi część wartości firmy, nieco symbolicznie można więc mówić o tym, że wskazuje na nasz udział w przedsiębiorstwie. Jej posiadanie uprawnia do uzyskania dywidendy (o ile Walne Zgromadzenie zdecyduje się na jej wypłacenie), pozwala przy tym również na udział w samym Walnym Zgromadzeniu, co sprawia, że osoba, która weszła w jej posiadanie ma, przynajmniej teoretycznie, wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mali inwestorzy zazwyczaj nie mają jednak aż tak wygórowanych ambicji, kupując aukcje myślą więc przede wszystkim o tym, aby sprzedać je licząc na zysk.

Osoby zainteresowane inwestowaniem na giełdzie powinny zainteresować się również systemem notowań. W przypadku większości spółek są to notowania ciągłe, co w praktyce oznacza, że w każdej chwili w czasie trwania sesji giełdowej można zlecać zakup lub sprzedaż akcji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę i na to, że sama sesja giełdowa zaczyna się o 9.30 i trwa do 16.10. Na GPW nie brakuje jednak również spółek notowanych na fiksingach, w ich przypadku zaś transakcje mogą być dokonywane zaledwie dwa razy dziennie.

GPW kryje wiele tajemnic i niespodzianek, gdy jednak opanujemy podstawy, przestanie jawić się nam jako instytucja skomplikowana.

A jak już wdrożysz się w temat, sprawdź aktualne notowania GPW tutaj, a jeśli szukasz więcej teorii, zajrzyj do wikipedii.