Jak dopasować ubezpieczenia komunikacyjne z jakich możemy korzystać?

Posted by in Inne, Poradniki

Nie każde ubezpieczenie jakie jesteśmy w stanie zakupić na rynku ubezpieczeniowym będzie dla nas korzystne. Wiele zależy od tego w jaki sposób sami oszacujemy nasze ryzyko związany z możliwościami powstania w poszczególnych rodzajów szkód.

Od tego zależy, choćby to jakiego odszkodowania będziemy mogli się spodziewać, czyli czy zdecydujemy się na ubezpieczenia na warunkach ogólnych, czy na zindywidualizowane produkty ubezpieczeniowe. W większości przypadków ubezpieczenia na warunkach ogólnych dają nam wystarczającą ochronę, jako osobom ubezpieczonym. Na ubezpieczenia komunikacyjne składają się takie produkty, jak ubezpieczenia OC, AC, NNW, czy Assistance. Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC to przy jego zakupie nie mamy większego wyboru, czy chcemy, czy nie chcemy go posiadać.

Polskie prawo wymaga posiadania takiego ubezpieczenia nie tylko przez każdy pojazd jaki porusza się po drogach, ale również w przypadku każdego pojazdu jaki jest zarejestrowany. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe jakie musimy wykupić, a w naszej gestii pozostaje jedynie wybór odpowiedniej oferty, czyli takiej jaka zapewni nam maksymalnie korzystną składkę. Różnice w ofertach poszczególnych ubezpieczycieli są związane przede wszystkim ze sposobem ustalania podstawy od jakiej liczona jest wysokość ubezpieczenia oraz zniżek jakie przysługują kierowcom za brak powodowania szkód. Zniżki również mogą być różnie naliczane, czyli możemy szybciej lub wolniej uzyskiwać daną wysokość zniżki w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Inne ubezpieczenia, jak AC są ubezpieczeniami dobrowolnymi, czyli sami decydujemy, czy chcemy je posiadać.

Na wysokość składki ubezpieczeniowej w auto casco wpływ mają również zniżki jakie możemy uzyskać. Im dłużej takie ubezpieczenie posiadamy, tym możemy liczyć na korzystanie ze znacznie większych zniżek. Ubezpieczenie Assistance pozwala nam na korzystanie z pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu. Daje nam ono również możliwość korzystania z pomocy medycznej i warto jest je posiadać, zwłaszcza jeśli często podróżujemy zarówno po kraju, jak i poza jego granicami.