Jak założyć spółkę z o.o.?

Posted by in Gospodarka

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najczęściej wybieraną formą działalności. Rozpoczęcie takiej działalności przez osoby prawne możliwe jest na dwa sposoby – osobiście oraz przez Internet. Zastanawiając się jaką formę działalności przyjąć dla swojej organizacji, warto jest zapoznać się z procedurami jakie wiążą się z założeniem spółki z o.o.
Taka forma działalności niesie ze sobą wiele zalet, ale również wad. O wyborze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje wiele czynników. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie działalności na większą skalę, a także w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Od czego zacząć?
Założenie tego rodzaju spółki trwa dość długo, bo do około 10 tygodniu. Procedurę rozpoczynamy od zawarcia umowy o powstaniu spółki, która ma formę aktu notarialnego. Konieczny jest również kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 złotych. Następnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w sądzie rejonowym. Musimy pamiętać, żeby udać się do wydziału przypisanego do adresu, jaki ma siedziba zakładanej spółki oraz, że rejestracji należy dokonać nie później niż 6 miesięcy po podpisaniu aktu notarialnego. Składany przez nas wniosek urzędowy zawiera formularze dotyczące charakteru prowadzonej działalności, członków zarządu itd. Ponadto obok wniosku o rejestrację spółki, w Krajowym Rejestrze Sadowym należy również przedłożyć wiosek o rejestrację w urzędzie statystycznym, a co za tym idzie otrzymanie numeru REGON, a także wniosek o rejestrację w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru NIP. Jeśli w spółce zostaną zatrudnieni pracownicy, musi ona zostać zgłoszona do ZUS.
Wszystkie te procedury przebiegają dość opieszale, a to dlatego bo KRS przekazuje wnioski do pozostałych instytucji dopiero wtedy gdy rejestrowana spółka otrzyma osobowość prawną.

Plusy i minusy
Jak każde przyjęte rozwiązanie, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, również posiada swoje mocne i słabe strony. Do najważniejszych zalet takiego rodzaju działalności należą np. możliwość zbywania udziałów w spółce, działalność na szeroką skalę, posiadanie osobowości prawnej przez spółkę, możliwość łatwych zmian w składzie spółki poprzez przyjęcie lub usunięcie uczestników oraz brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki w razie sprzedaży spółki.

Należy jednak mieć również na uwadze wady takiego rozwiązania. Są to przede wszystkim piętrzące się formalności oraz stosunkowo wysokie koszty założenia spółki, szacowane średnio na około 3 500 zł, wymagany kapitał minimalny, podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym, konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz skomplikowane formalności związane z prowadzeniem takiej spółki.

Podjęcie decyzji o formalnym charakterze prowadzonej działalności wymaga od przedsiębiorcy dokładnej analizy. Pozwoli to na dokonanie optymalnego wyboru ponieważ nie zawsze spółka z o.o. jest odpowiednia dla danej formy działalności.