Jak założyć własną firmę krok po kroku?

Posted by in Biznes

Jeśli masz dość nudnej pracy na pełen etat, szukasz nowych doświadczeń, chcesz zostać swoim własnym szefem – zdecyduj się na założenie własnej działalności gospodarczej. Krok po kroku pokażemy jak to zrobić i uniknąć zbędnego kursowania między urzędami.

Krok 1
Dobrym początkiem jest wpis do ewidencji, w celu którego udajemy się do Urzędu Miasta lub Gminy w rejonie, gdzie będzie prowadzona działalność. Podczas rejestracji wszystkie sprawy załatwimy przy jednym okienku a potrzebny do tego jest dowód osobisty.

Na miejscu musimy wypełnić druk EDG-1, należy przy tym pamiętać by właściwie sklasyfikować rodzaj swojej działalności za pośrednictwem specjalnego kodu PKD, których spis znajduje się na stronie www.pkd-24.pl. Firma rozpoczyna swoją działalność po przyjęciu wniosku. Wówczas urząd ogłasza działalność w urzędzie skarbowym a dotychczasowy NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) zostanie przekształcony na NIP firmowy, urząd statystyczny nada firmie numer REGON a ZUS otrzyma informację o staniu się przez nas płatnikiem.

Krok 2
Po upływie kilku dni, kiedy to otrzymamy nasz numer REGON i dane o wpisie do ewidencji z urzędu – pora na założenie konta w banku i wyrobienie firmowej pieczątki. Pieczątka jest bardzo istotnym elementem, ponieważ potrzebna nam ona będzie do wystawiania faktur i zajmowania się całą dokumentacją. Dokumenty, które będą niezbędne podczas wizyty w banku:
– dowód osobisty
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej
– dowód nadania numeru REGON
– dowód nadania numeru NIP
– pieczątka firmowa
Z powodu zróżnicowanych propozycji dla klientów, warto wcześniej porównać kilka ofert banków zanim dokonamy wyboru. Do rozliczeń możemy korzystać swoje prywatne konto, pod warunkiem przyzwolenia na to przez bank.

Krok 3
Jeśli jesteśmy zainteresowani inną formą opodatkowania niż zasady ogólne, musimy poinformować o tym urząd skarbowy. Oświadczenie składamy osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie nie późniejszym, niż uzyskanie pierwszego dochodu – w przeciwnym razie urząd narzuci automatycznie formę zasad ogólnych. Kopie dokumentów, które musimy ze sobą posiadać:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
– umowa rachunku bankowego
– dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z lokalu, gdzie mieści się siedziba firmy

Krok 4
W związku ze staniem się płatnikiem, musimy opłacać składki ZUS na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Wyliczoną przez ZUS składkę musimy opłacać w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca. Przez pierwsze dwa lata możemy korzystać z ulgi płacąc składki naliczane od kwoty równej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Krok 5 (opcjonalny)
W przypadku, gdy zamierzamy otworzyć gabinet kosmetyczny lub zakład gastronomiczny – musimy skontaktować się z sanepidem w celu określenia obowiązujących nas wytycznych. Najpierw należy zgłosić projekt w sanepidzie, następnie rzeczoznawca wyda swoją opinię. Dopiero po zaakceptowaniu projektu, możemy przystąpić do prac budowlano-remontowych a po ich zakończeniu składamy wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu zatwierdzenia siedziby i otrzymania wpisu do rejestru. Uwaga – wniosek musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed uruchomieniem działalności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ifirma.pl