Psychologia tłumu

Posted by in Reklama i marketing

Znawcy psychologii wiedzą, że tłum nie jest sumą cech jednostek, jakie się na niego składają, jest za to wielką siłą, która rządzi się swoimi prawami. Tłum jest więc kategorią ponadjednostkową i w odniesieniu do niego obowiązują inne zasady niż w odniesieniu do jednostek, jakie się na niego składają.