Oprocentowanie lokat realne i nierealne

Posted by in Finanse

W czasie wyboru najbardziej odpowiedniej dla nas lokaty zwracamy uwagę na całkiem sporo elementów. Liczy się oczywiście czas, na jaki jest zakładana, sposób samego założenia oraz miedzy innymi mechanizmy, według których działa zakończenie lokaty przed terminem. Nie ma się jednak co oszukiwać. Najważniejszą cechą, która decyduje o tym, że wybierana jest dana lokata a nie inna to niemal zawsze oprocentowanie lokat. Pojawia się tutaj jednak pewien problem, ponieważ w realnych warunkach rynkowych można spotkać się z ofertami, które nie przekraczają nawet poziomu inflacji oraz z takimi, które według reklam mają nam przynosić zyski wręcz gigantyczne. Oprocentowanie lokat czasami sięga naprawdę nieprawdopodobnych poziomów i bardzo często są one rzeczywiście nierealne.

Jakie powinno być oprocentowanie lokat? Można zażartować, że jak najwyższe, ale w rzeczywistości realnym poziomem oprocentowania naszych wkładów pieniężnych jest maksymalnie kilka punktów powyżej poziomu kosztu pieniądza. Wtedy taka lokata jest na pewno bezpieczna, nie ma w niej żadnych haczyków ani nie posiada wbudowanych mechanizmów, które mogą być korzystne dla depozytariusza pieniędzy naszym kosztem. Nie będzie to też na pewno oszustwo. Pojęcie kosztu pieniądza jest jednak dla przeciętnego Kowalskiego raczej niezrozumiałe, a nawet mylące jeśli oprze się on na tak zwanym chłopskim rozumie.

Koszt pieniądza to albo koszt jego pożyczania na rynku międzybankowym, albo strata jego wartości spowodowana inflacją. Każdy bank sam dla siebie wylicza koszt pieniądza, na podstawie którego potem będzie ustalał, jak korzystne mogą być oferowane przez niego lokaty. Dla nas najważniejsze są tu dwa wskaźniki: CPI oraz WIBOR. Pierwszy z nich jest właśnie tym, co rozumiemy potocznie pod pojęciem inflacji, a drugi odnosi się do kosztu pożyczania sobie pieniędzy pomiędzy bankami. Oba wskaźniki możemy znaleźć w Internecie i powiedzą nam one, jaka jest minimalna wartość oprocentowania dla lokaty, poniżej której powinniśmy uznać, że bank po prostu chce nas złupić. W praktyce gospodarczej oferty słabe jednak nie zdarzają się, ponieważ w Internecie istnieje niejeden ranking lokat i nawet idąc przez miasto miniemy kilka placówek różnych banków, w których witrynach prezentować się będą oferty znacznie lepsze. Nie ma w praktyce możliwości by na tak konkurencyjnym rynku odstawać z ofertą.