Szybki pogrzeb

Posted by in Inne

O Żydach mówi się dużo, ale tak naprawdę niezbyt dużo o nich wiemy. Przyjmujemy za właściwe wiele pejoratywnych skojarzeń, a nie mamy informacji chociażby na temat tego jak żyją i żegnają się ze zmarłymi. Jak dokładnie wygląda żydowski pogrzeb?

Szybko…
Podobnie jak w przypadku wierzeń muzułmańskich, tak i dla osób wyznających judaizm, priorytetem jest jak najszybsze zorganizowanie pogrzebu. Według przyjętych wśród Żydów zwyczajów, zmarli są chowani już dzień po śmierci. Najdłuższy okres od momentu śmierci aż do pochówku to trzy dni – taka sytuacja jest najczęściej spowodowana szabatem, czyli dniem świętym, kończącym dany tydzień, który co ciekawe, wypada w Izraelu w sobotę.

…i z dziurami
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów żydowskich pogrzebów jest trumna. Nie było by w niej nic dziwnego, nic odmiennego od tych, które funkcjonują w naszej kulturze, gdyby nie wywiercanie w nich specjalnych dziur. Wszystko po to, aby do środka trumny mogła dostać się ziemia. Co ciekawe, w dawnych czasach, judaizm nie przewidywał chowania ciał zmarłych w trumnach.

Bractwo pogrzebowe
Równie interesujące jest to, że na oczy zmarłej osoby nakładane są skorupki, a wszystkie lustra tuż po śmierci są zasłaniane. Za organizację pogrzebu odpowiada Chewra Kadisza, czyli bractwo pogrzebowe znajdujące się we wszystkich żydowskich gminach – warto podkreślić, że w każdym z miejsc działa ono charytatywnie. Jego członkowie organizują przewóz zmarłych, modlitwy, czuwają nad ciałem zmarłego i przeprowadzają rytuały oczyszczające.

W trakcie tych rytuałów, które Żydzi nazywają taharą, zwłoki są przykryte jedynie prześcieradłem. Ciało zmarłego nie może mieć żadnych opatrunków, a nawet protez. Bractwo pogrzebowe ubiera nieboszczyka i wkłada go do trumny, po czym nad jego głową sypie się ziemię. Dopiero po tym trumna jest zamykana i trafia po wolnym przemarszu na cmentarz.

Dlaczego tak?
Żydowski pogrzeb jest organizowany bardzo szybko ze względu na wierzenia, które wskazują na to, iż ciało po śmierci jest bardzo nieczyste. Mówi się też, że taki zwyczaj jest kwestią uzależnienia od sytuacji znanej jeszcze z czasów starożytnych, kiedy Żydzi zamieszkiwali często tereny pustynne, na których ciało po śmierci rozkładało się w ekspresowym tempie. Judaizm nakazuje też dokładne zamknięcie trumny i zasłonięcie oblicza zmarłego, co z kolei tłumaczy się niemożnością szydzenia z bezsilności nieboszczyka przez jego wrogów.