umiejętności przydatne w pracy informatyka

Posted by in Praca

Specjaliści branży IT są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Spowodowane jest to coraz większym zapotrzebowaniem na obsługę informatyczną firm. W większości ogłoszeń znaleźć można szereg kompetencji, które są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Dzięki nim specjalista z branży IT szybko znajdzie dobrą i rozwojową pracę.

W sferze technologii informacyjnych specjalistyczne umiejętności są szczególnie ważnymi kompetencjami. Dobry informatyk musi posiadać fachową wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą mu zmierzyć się z nawet najbardziej zawiłymi problemami. To jednak nie wszystko – idealny kandydat musi również odznaczać się dodatkowymi cechami, które będą miały wpływ na jego funkcjonowanie w firmie. Co zatem powinien wiedzieć i umieć idealny kandydat do pracy w IT?

Informatyk nie stereotypowy

W praktycznie wszystkich ogłoszeniach firm, które poszukują specjalistów IT, wymieniane są i mocno podkreślane tzw. kompetencje miękkie. Odnoszą się one do psychiki oraz zdolności interpersonalnych potencjalnego pracownika. Pracodawcy poszukują informatyków komunikatywnych, potrafiących pracować w zespole, ponieważ bardzo często praca w IT wymaga kooperacji z przedstawicielami innych organizacji lub chociażby pracownikami innych działów tej samej firmy. Dlatego dobry kandydat nie może być stereotypowym informatykiem, z którym trudno jest się porozumieć i zrozumieć co do nas mówi. Umiejętność pracy w zespole oznacza również terminowość realizowanych projektów oraz wsparcie pozostałych członków zespołu pracowniczego.

W pracy w branży IT kolejną niezwykle ważną umiejętnością jest znajomość języków obcych. Angielski jest tu podstawą ponieważ znaczna większość programów czy systemów komputerowych jest stworzona właśnie w tym języku. Dodatkowymi atutami będą na pewno dodatkowe języki, które ułatwią potencjalnemu kandydatowi funkcjonowanie w środowisku międzynarodowych korporacji.

Twarde umiejętności

O tym, czy dany kandydat jest osobą spełniającą wymogi na dane stanowisko, w największym stopniu decydują umiejętności twarde. Jest to zespół kompetencji, które są właściwe i konieczne do pracy na danym stanowisku i wynikają z nabytej wiedzy oraz doświadczenia. Są to przede wszystkim znajomość narzędzi i środowisk programistycznych jak C++, Java, Javascript czy SQL. Równie ważna jest znajomość baz danych jak np. MS SQL Server, MySQL oraz Oracle. Cenione są także znajomości Routerów czy Firewalli. Bardzo ważne są także rozwiązania mobilne oraz umiejętności testowania oprogramowania.

Praca w branży IT to obecnie jedna z najlepszych opcji zatrudnienia. Firmy stale poszukują nowych pracowników oferując im coraz lepsze warunki pracy oraz możliwości rozwoju. Segment technologii informatycznych prężnie się rozwija i wymaga tego także od pracowników. Aby znaleźć pracę w IT nie trzeba mieć ukończonych studiów informatycznych. Bardziej cenione są umiejętności twarde i wiedza praktyczna. Kurs html może nam otworzyć drogę do kariery, a wiedza poszerzona o dalsze szkolenia pozwoli znaleźć naprawdę interesującą pracę.