Wyróżnienie dla najlepszego ubezpieczenia

Posted by in Finanse

To, że w styczniu bieżącego roku Rzeczpospolita uznała ofertę Liberty Direct za jedną z najlepszych wywołało nie tylko szalenie burzliwą dyskusję na krajowym rynku ubezpieczeniowym ale również ogromne zainteresowanie wciąż rosnącej grupy klientów skorzystaniem z produktów komunikacyjnych zaproponowanych przez ubezpieczyciela. Każdy odwiedzając firmowy serwis Liberty Direct może dokładnie zapoznać się z ofertą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC oraz dobrowolnego ubezpieczenia autocasco AC a nawet samodzielnie obliczyć składkę w przypadku skorzystania z zaoferowanego produktu.

Rzeczpospolita uznała ofertę Liberty Direct za jedną z najlepszych przede wszystkim biorąc pod uwagę zakres ubezpieczenia OC i AC oraz wartość naliczonej od wybranego wariantu polisy składki. Analizując dostępną na rynku ubezpieczeniowym ofertę produktów komunikacyjnych śmiało można stwierdzić, że składka polisy Liberty Direct jest prawie o trzydzieści procent niższa w porównaniu z propozycjami innych firm ubezpieczeniowych.

Ponadto jej zakres wykracza poza ramy dotychczasowych standardów. Polisa OC oraz AC została dodatkowo wzbogacona przez bezpłatną usługę Mini Assistance, do której zakresu należy pełna a zarazem profesjonalna pomoc informacyjna oraz wsparcie serwisowe w przypadku zaistnienia uszkodzeń ubezpieczonego pojazdu mechanicznego.

Zaletą oferty Liberty Direct jest również najwyższa wysokość kwotowych limitów przeznaczonych na holowanie uszkodzonego pojazdu w porównaniu do pozostałych ofert rynkowych.

Tak niska a co się z tym wiąże konkurencyjna na rynku składka zarówno obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jak i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco wynika również z atrakcyjnych zniżek zaproponowanych właścicielom obejmowanych polisą pojazdów, którzy ukończyli dwudziesty szósty rok życia i od dawna posiadają prawo jazdy.

Na atrakcyjne zniżki przy naliczaniu składki ubezpieczeniowej mogą również liczyć młodsi kierowcy jednak dopiero po roku bezszkodowej jazdy objętym polisą ubezpieczeniową samochodem.