Zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym

Posted by in Gospodarka

Generalna znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i to w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca, jak również przedsiębiorca – klient ma rzetelność i uczciwość oraz płynność finansowa jego uczestników. Potrzebny jest, zatem mechanizm powalający na łatwą i przede wszystkim szybką weryfikację. Od 2003 r. działalność rozpoczęły biura informacji gospodarczej zapewniające taką możliwość.

            Informacja gospodarcza, jaką można uzyskać za pośrednictwem biur wpłynęła na znaczne zwiększenie się bezpieczeństwa obrotu oraz go ucywilizowała. Przedsiębiorcy oraz instytucje finansowe posiadające umowę z jednym lub kilkoma biurami, mogą sprawdzać wiarygodność konsumentów oraz podmiotów gospodarczych, z którymi zamierzają podpisać umowy. Mogą również przekazywać informacje o swoich klientach i partnerach niewywiązujących się z wcześniej podjętych zobowiązań. Powszechność korzystania z informacji gospodarczej, przyczynia się do utrudnienia działalności podmiotom ujętym na liście dłużników. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych, z tego też względu coraz większą wagę przywiązujemy do tego, aby informacja gospodarcza o nas była pozytywna. Jest to skuteczne działanie prewencyjne pozwalające wyeliminować nieuczciwe praktyki i zachowania.

            Osoba fizyczna, aby znaleźć się na liście nierzetelnych dłużników musi posiadać zadłużenie 200 zł, przedsiębiorca 500 zł, w obydwu przypadkach zaległość musi być wymagalna, od co najmniej 60 dni. Również fakt posługiwania się podrobionym lub cudzym dokumentem tożsamości znajdzie odzwierciedlenie w informacji gospodarczej, jest to dość istotne ze względu na dużą ilość oszustw i wyłudzeń przy użyciu takich dokumentów.

            Biura otrzymują także informacje o spłacanych w terminie kredytach i pożyczkach tworząc pozytywną historię kredytową. Pozytywna informacja gospodarcza świadczy o solidności i rzetelności osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, co zwiększa znacznie jego wiarygodność, jako uczestnika obrotu gospodarczego. Praktyka państw, które posiadają znacznie większe doświadczenie w posługiwaniu się informacją gospodarczą, pokazuje że jeżeli ma ona pozytywny charakter może zapewniać dodatkowe korzyści podmiotowi, którego dotyczy.